1. Loại bỏ đường gạch chân trong Header và Footer của Word 2013, 2016

Đầu tiên, hãy xem xét trong những trường hợp nào cần phải xóa đường gạch chân trong Header và Footer. Thường là khi cả Header và Footer đều bị gạch dưới, tạo nên diện mạo không được mấy tinh tế.Bao gồm cả phần trên và dưới, hay nói cách khác, khi cả He...

Đọc thêm

2. Loại bỏ đường gạch chân trong Header và Footer của Word 2007, 2010

Tương tự, đối với Word 2007 và Word 2010, nếu bạn gặp vấn đề tương tự.Bước 1: Thực hiện như trước bằng cách vào Insert > chọn Header hoặc Footer.Bước 2: Chọn bất kỳ vị trí nào và nhấp vào Chỉnh sửa Header / Footer ở dưới cùng.Bước 3: Tiếp theo, như đã ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career