Duyệt riêng tư trong Safari trên thiết bị Apple

Khi bạn sử dụng tính năng Duyệt riêng tư, Safari sẽ không ghi nhớ các trang bạn truy cập, lịch sử tìm kiếm hoặc thông tin Tự động điền. Tính năng Duyệt riêng tư cũng bảo vệ bạn trước nguy cơ bị theo dõi bằng cách chặn hoạt động tải của các trình theo dõ...

Đọc thêm

Cách bật hoặc tắt tính năng Duyệt riêng tư được khóa trên iPhone hoặc iPad

Đọc thêm

Cách bật hoặc tắt tính năng Duyệt riêng tư được khóa trên máy Mac

Đọc thêm

Khi cửa sổ riêng tư được khóa

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career