Chuyển tiếng Việt thành không dấu qua bộ chuyển mã Unikey

Sau khi chọn xong những mục trên, click vào Chuyển mã và bấm Đóng.

Đọc thêm

Chuyển chữ có dấu thành không dấu qua bộ chuyển mã EVKey

Thực hiện chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu qua bộ chuyển mã EVKey như sau:Sau khi chọn xong những mục trên, click vào Chuyển mã và bấm Đóng.

Đọc thêm

Chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu thông qua hàm trên Excel

Việc chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu thông qua hàm trên Excel hoàn toàn có thể thực hiện được tuy nhiên bạn sẽ cần bật công cụ VBA trên Excel để có thể sử dụng hàm. Cùng thực hiện các bước sau đây để thực hiện loại bỏ dấu nhé!Lưu ý: Bài viết ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career