Bật đồng bộ hóa Finder

Bạn có thể sử dụng Finder trên máy Mac để đồng bộ hóa ảnh với iPhone, iPad hoặc iPod touch từ ứng dụng Ảnh hoặc từ một thư mục trên máy tính. Mỗi lần bạn đồng bộ hóa thiết bị iOS với máy tính, ảnh và video trên thiết bị iOS sẽ cập nhật để khớp với al...

Đọc thêm

Tắt đồng bộ hóa Finder

Nếu bạn không còn muốn đồng bộ hóa ảnh trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, hãy tắt đồng bộ hóa trong Finder và ảnh sẽ được xóa khỏi thiết bị của bạn. Bạn có thể tắt đồng bộ hóa cho một số album ảnh hoặc tất cả các album ảnh cùng lúc.

Đọc thêm

Luôn tự động cập nhật ảnh của bạn với iCloud

Nếu sử dụng Ảnh iCloud, bạn có thể lưu trữ tất cả ảnh và video trong iCloud. Ảnh và video đồng bộ hóa liền mạch trên tất cả các thiết bị để bạn có thể truy cập thư viện từ máy Mac, Apple TV, iPhone, iPad và thậm chí cả PC. Ảnh và nội dung chỉnh sửa mới nhất sẽ tự động tải lên khi bạn kết nối với internet. Tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng Ảnh iCloud.

Đọc thêm

Tìm hiểu thêm

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career