Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đăng xuất khỏi iCloud trên thiết bị

Bạn có thể đăng xuất khỏi iCloud để ngừng sử dụng iCloud và các dịch vụ liên quan trên thiết bị. Những dịch vụ này được liệt kê bên dưới. Trước khi đăng xuất, hãy đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái khi tắt các dịch vụ này. Nếu chỉ muốn ngừng sử dụng một số tính năng của iCloud, bạn có thể thay đổi cài đặt iCloud thay vì đăng xuất khỏi iCloud. Khi bạn đăng xuất, mọi thông tin lưu trữ trong iCloud sẽ vẫn còn trong iCloud. Thông tin đó sẽ bị xóa khỏi thiết bị trừ phi bạn chọn giữ lại bản sao dữ liệu đó khi được nhắc.Nếu bạn có iCloud+ và chọn đăng xuất khỏi iCloud trên thiết bị, bạn sẽ mất quyền truy cập vào Chuyển tiếp bảo mật iCloud, Ẩn địa chỉ email, hỗ trợ Video bảo mật HomeKit và miền email tùy chỉnh trên thiết bị đó.2

Đọc thêm

Cách tiếp tục sử dụng App Store, iMessage và FaceTime trên thiết bị

Khi đăng xuất khỏi iCloud, bạn cũng tự động đăng xuất khỏi App Store, iMessage và FaceTime.

Đọc thêm

Đăng xuất trên iPhone, iPad hoặc Apple Vision Pro

Tìm hiểu những việc cần làm nếu bạn không thể chạm vào ID Apple của mình hoặc không thể đăng xuất do các hạn chế

Đọc thêm

Đăng xuất trên máy Mac

Trên macOS Ventura hoặc phiên bản mới hơn:Trên macOS Monterey hoặc phiên bản cũ hơn:

Đọc thêm

Đăng xuất trên Apple Watch

Khi đăng xuất khỏi iCloud trên iPhone được ghép đôi với Apple Watch, bạn sẽ tự động đăng xuất khỏi iCloud trên Apple Watch.Nếu bạn thiết lập Apple Watch cho thành viên gia đình, hãy tìm hiểu cách hủy ghép đôi và xóa Apple Watch đó.

Đọc thêm

Đăng xuất trên Apple TV

Đọc thêm

Đăng xuất khỏi iCloud cho Windows

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career