Cách tính tỷ lệ phần trăm

Tỷ lệ phần trăm được sử dụng trong biểu thị độ lớn tương đối của một lượng so với lượng khác. Đại lượng thứ nhất thường dùng để thể hiện phần tương ứng hay phần thay đổi so với đại lượng thứ hai. Tỷ lệ phần trăm được tính như thế nào?Để tính được tỷ lệ phần trăm của một đối tượng trong số nhiều đối tượng khác, chỉ cần lấy số lượng của đối tượng cần phải tính chia cho tổng số các đối tượng, sau đó nhân với 100.Ví dụ: Tính % của a và bTỷ số phần trăm của a: %a = a / (a + b) * 100 (%)Tỷ số phần trăm của b: %b = b / (a + b) * 100 (%) hoặc = 100% - %a

Đọc thêm

Cách tính chênh lệch phần trăm

Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính phần trăm chênh lệch giữa 2 năm, % tăng trưởng của năm sau so với năm trước như thế nào. Vào tổng kết cuối năm, các công ty thường hay so sánh doanh thu của năm này so với cùng kỳ năm ngoái hoặc tại một thời điểm nà...

Đọc thêm

Cách tính phần trăm tăng/ giảm giá tiền

Tính phần trăm giảm giá: Ví dụ: tại siêu thì có mặt hàng A có giá gốc là 1,200,000 VNĐ và được giảm 5%. Vậy số tiền phải trả của mặt hàng A sau khi giảm giá là bao nhiêu?Số tiền được giảm giá của mặt hàng A là: (1,200,000 x 5) / 100 = 60,000 VNĐSố tiền còn phải trả cho mặt hàng A sau khi giảm giá là:1,200,000 - 60,000 = 1,140,000 VNĐPhần trăm tăng giá: Ví dụ: mặt hàng B có giá 200,000 VNĐ, chịu thêm phí VAT là 10%. Vậy giá trị sau thuế của mặt hàng B là bao nhiêu?Số tiền VAT phải trả là: (200,000 x 10) / 100 = 20,000 VNĐVậy giá của mặt hàng B có VAT là : 200,000 20,000 = 220,000 VNĐ

Đọc thêm

Tính tiền lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng được tính như thế nào?Công thức chung cho tính phần trăm lãi suất ngân hàng là:Lãi suất bạn thu về = [số tiền gửi * (% lãi suất của ngân hàng đó/ 100) / 12] * số tháng gửiVí dụ cụ thể: VD 1: Bạn gửi vào ngân hàng Tiền Phong đang có mức lãi suất 6% 100,000,000 VNĐ với kỳ hạn một năm. Vậy lãi suất sau một năm gửi sẽ là:Lãi suất sau một năm = [100,000,000 * (6/100)/ 12] * 12 = 6,000,000 VNĐVD 2: Anh Đinh Văn B gửi 50,000,000 VNĐ vào ngân hàng C với mức lãi suất 4% trong 6 tháng. Vậy lãi suất anh A sẽ thu về sau 6 tháng là:Lãi suất sau 6 tháng = [50,000,000 * (4/100)/ 12] * 6 = 1.000.000 VNĐ

Đọc thêm

Cách tính phần trăm hoàn thành công việc

Phần trăm hoàn thành công việc được tính như thế nào?Công thức chung cho tính phần trăm hoàn thành công việc là:% hoàn thành công việc = X/Y x 100Trong đó: X là con số đã đạt được, Y là con số mục tiêu cần đạt được.Ví dụ cụ thể: Bạn có mục tiêu hoàn thành 2,000,000 triệu doanh thu vào năm 2020. Đến hết quý 1, bạn đạt được doanh số là 200,000 triệu. Vậy bạn đã hoàn thành bao nhiêu % so với mục tiêu đã đề ra?% doanh số đạt được = 200,000/2,000,000 x 100 = 10%Như vậy, tính đến hết quý I bạn đã đạt được 10% mục tiêu công việc.

Đọc thêm

Tính phần trăm trong excel

Excel là công cụ hữu ích giúp bạn có thể tính toán nhanh chóng với các công thức cho sẵn, ở đây công thức tính phần trăm cũng đã có sẵn, bạn không cần phải tính nhẫm hay tự tính theo cách thủ công. Bạn chỉ cần áp dụng công thức tính phần trăm là được.Ví dụ:Bước 1...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career