1Belarus

Đọc thêm

2Alaska Malamute

Đọc thêm

3Chó ngao Anh

Đọc thêm

4Dogo Argentino

Đọc thêm

5Chó săn Afghanistan

Đọc thêm

6Chó núi Bernese

Đọc thêm

7Bloodhound

Đọc thêm

8Dogo

Đọc thêm

9Beauceron

Đọc thêm

10Briard

Đọc thêm

11Bullmastiff

Đọc thêm

12Boerboel

Đọc thêm

13Greyhound

Đọc thêm

14Doberman

Đọc thêm

15Goldens

Đọc thêm

16Chó sói Ailen

Đọc thêm

17Ailen Setter

Đọc thêm

18Chó ngao Tây Ban Nha

Đọc thêm

19Cane Corso

Đọc thêm

20Komondor

Đọc thêm

21Cocker Spaniel

Đọc thêm

22Basset Hound

Đọc thêm

23Beagle

Đọc thêm

24Border Collies

Đọc thêm

25Dalmatian

Đọc thêm

26Labrador

Đọc thêm

27Welsh Corgi

Đọc thêm

28Pug

Đọc thêm

29Pitzanian Spitz

Đọc thêm

30Poodle

Đọc thêm

31Chihuahua

Trên đây là thông tin về 31 giống chó trên thế giới mà Báo Đắk Nông đã tổng hợp được. Hy vọng những thông tin này hữu ích với bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career