Độ gác chân sau xe Vespa

Sản phẩm này có thể độ được cho các dòng xe: Vespa LX, Vespa S, Vespa Sprrint và Vespa Primavera. Bạn đang sở hữu 4 dòng xe kể trên? Bạn đang gặp phải một số vấn đề mà người ngồi phía sau bạn hay than rằng: Gác chân nhỏ xíu, không thoải mái chút nào. Ôn...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career