More photos of the 2022 Honda Scoopy:

PHOTO BY PT Astra Honda MotorPHOTO BY PT Astra Honda MotorPHOTO BY PT Astra Honda Motor

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career