Khung tên bản vẽ kỹ thuật là gì?

Khung tên bản vẽ kỹ thuật là phần nội dung mô tả chi tiết phần kỹ thuật được vẽ theo tỉ lệ nào đó lên giấy A4, A3, A2, A1…Khung tên bản vẽ kỹ thuật được đặt dọc theo cạnh của khung bản vẽ. Đối với khổ giấy A4 khung tên bản vẽ luôn luôn đặt theo cạnh ngắn, còn đối với các khổ giấy khác thường đặt theo cạnh dài. Bản vẽ Điện nước trong một số trường hợp có lý do xác đáng cho phép đặt đứng khổ giấy, khi đó khung tên được đặt theo cạnh ngắn.Kích thước khung tên bản vẽ A0, A1, A2, A3, A4

Đọc thêm

Tiêu chuẩn kích thước khung tên bản vẽ A0, A1, A2, A3, A4

Khung bản vẽ có 2 loại Nội dung và kích thước khung bản vẽ và khung tên được quy định trong TCVN 3821- 83. Có 2 loại khung bản vẽ và khung tên: Loại dùng trong nhà máy, xí nghiệp và loại dùng trong nhà trường.

Đọc thêm

Khung bản vẽ kỹ thuật

Khung bản vẽ kỹ thuật Khung bản vẽ được vẽ bằng nét liền đậm, kẻ cách các mép khổ giấy 5mm. Bản vẽ Thi công điện nước tại hà nội khi cần đóng thành tập, cạnh trái của khung bản vẽ được kẻ cách mép trái của khổ giấy một khoảng bằng 25mm.

Đọc thêm

Cách đặt khung tên vào trong bản vẽ A0, A1, A2, A3, A4

Đối với khung bản vẽ A3 đến khung bản vẽ A0 ta đặt khổ giấy nằm ngang so với khung tên. Theo chiều b1 như trong hình. Đối với khung bản vẽ A4 ta đặt khổ giấy nằm đứng so với khung tên. Theo chiều a1 như trong hình.Cách đặt khung tên vào trong bản vẽ

Đọc thêm

Mẫu khung tên bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong trường học

Khung tên bản vẽ trong trường họcTrong đó:- Ô số 1 : Đầu đề bài tập hay tên gọi chi tiết - Ô số 2 : Vật liệu của chi tiết - Ô số 3 : Tỉ lệ - Ô số 4 : Kí hiệu bản vẽ - Ô số 5 : Họ và tên người vẽ - Ô số 6 : Ngày vẽ - Ô số 7 : Chữ ký của người kiểm tra - Ô số 8 : Ngày kiểm tra - Ô số 9 : Tên trường, khoa, lớp

Đọc thêm

Mẫu khung tên bản vẽ kỹ thuật sử dụng trong sản xuất

Khung tên bản vẽ kỹ thuật trong sản xuấtTrong đó:- Ô số 1: Ghi tên gọi sản phẩm phải chính xác , gắn gọn, phù hợp với danh từ kỹ thuật. - Ô số 2: Ghi ký hiệu bản vẽ. Ký hiệu này sau khi xoay 1800 - cũng ghi ở góc trái phía trên bản vẽ (đối với bản vẽ đặ...

Đọc thêm

Quy định về khung tên bảng vẽ theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

- Nội dung và kích thước của khung bản vẽ và khung tên được quy định trong TCVN 3821- 83. Có 2 loại khung bản vẽ và khung tên: loại dùng trong nhà máy, xí nghiệp và loại dùng trong nhà trường. Dưới đây trình bày loại dùng trong nhà trường.Quy định về khung tên bảng vẽ theo tiêu chuẩn

Đọc thêm

Khung bản vẽ

- Khung bản vẽ được vẽ bằng nét liền đậm, kẻ cách các mép khổ giấy 5mm. Khi cần đóng thành tập, cạnh trái của khung bản vẽ được kẻ cách mép trái của khổ giấy một khoảng bằng 25mm.

Đọc thêm

Khung tên

- Khung tên được đặt ở góc phía dưới, bên phải có thể theo cạnh dài hay cạnh ngắn của bản vẽ. Kích thước cụ thể của khung tên.

Đọc thêm

Một số lưu ý khi vẽ khung tên bản vẽ

Khung tên bản vẽ kỹ thuật có thể đặt tùy ý theo chiều dọc hoặc chiều ngang của bản vẽ phụ thuộc vào cách trình bày của người thiết kế. Tuy nhiên, đa phần khung tên được đặt ở cạnh dưới và góc bên phải của bản vẽ mái tôn.Khung tên bản vẽ kỹ thuật có thể đặt tùy ý theo chiều dọc hoặc chiều ngangCó thể đặt chung nhiều bản ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career