1. Malaysia nói tiếng Trung (tiếng Hán)

Tại sao người Malaysia nói tiếng Trung? Một nửa thành phần dân số tại Malaysia gốc Hoa và Ấn Độ. Với cộng đồng người Hoa, họ sử dụng nhiều thứ tiếng như: Tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Khánh Gia, Phúc Kiến,... Một số câu giao tiếp thông dụng nếu gặp người nói tiếng Hoa tại Maylaysia:

Đọc thêm

2. Tiếng Tamil sử dụng tại Malaysia

Phần lớn người gốc Ấn sống tại Malaysia nói tiếng Tamil, và họ cũng dùng thứ tiếng này trong giao tiếp hàng ngày rất nhiều. Một bộ phận người dân Malaysia có gốc da trắng dùng tiếng bồi như Malacca dựa trên tiếng Bồ Đào Nha, & tiếng Chavacano qua tiếng Tây Ban Nha. Ngôn ngữ Tamil là ngôn ngữ lâu đời nhất trong lịch sử đất nước Malaysia, được mệnh danh là: Ngôn ngữ duy nhất Ấn Độ dương với sự tiếp nối dễ dàng với quá khứ cổ điển của nó. Một số câu giao tiếp tiếng Tamil:

Đọc thêm

3. Tiếng Manglish

Manglish là một hình thức ngôn ngữ Anh nhưng không chính thức của Malaysia thông qua đặc điểm nền tảng tiếng Anh. Tiếng Manglish ảnh hưởng bởi các ngôn ngữ chính của một đất nước gồm: Tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tamil. Tiếng Manglish đư...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career