1. Toán lớp 4 tập 2 trang 96 - Hoạt động

Đọc thêm

Giải Toán lớp 4 trang 96 Tập 2 Bài 1

Số?Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh là nữ. Tính số học sinh nữ của lớp học đó.Bài giảiSố học sinh nữ của lớp học là: (học sinh)Đáp số: 20 học sinh nữ.

Đọc thêm

Giải Toán lớp 4 Tập 2 trang 96 Bài 2

Bạn Mai rót nước vào li để làm bộ gõ nhạc. Li thứ nhất Mai rót 150 ml. Li thứ hai có lượng nước bằng lượng nước trong li thứ nhất. Tính lượng nước trong li thứ hai.Bài giảiLượng nước trong li thứ hai là: (ml)Đáp số: 240 ml.

Đọc thêm

Giải Toán lớp 4 Tập 2 trang 96 Bài 3

Trong tháng Một, một công ty sản xuất được 4 500 đôi giày. Số đôi giày công ty đó sản xuất được trong tháng Hai bằng số đôi giày sản xuất trong tháng Một. Tính số đôi giày công ty sản xuất được trong tháng Hai.Bài giảiSố đôi giày công ty sản xuất được trong tháng Hai là: (đôi)Đáp số: 2 700 đôi.

Đọc thêm

2. Toán lớp 4 Tập 2 trang 96, 97 - Luyện tập

Đọc thêm

Giải Toán lớp 4 Tập 2 trang 96 Bài 1

Trên dây điện có 20 con chim đang đậu. Trong đó, số chim đang đậu là chim sẻ. Hỏi có bao nhiêu con chim sẻ đang đậu trên dây điện?Bài giảiSố con chim sẻ đang đậu trên giây điện là: (con)Đáp số: 12 con.

Đọc thêm

Giải Toán lớp 4 Tập 2 trang 97 Bài 2

Số?Một chiếc tàu thuỷ cũ kể với ca-nô; "Tôi đã làm việc tròn nửa thế kỉ, Trong quãng thời gian đó, tôi dành thời gian để chở hàng trên Đại Tây Dương, thời gian chở hàng trên Thái Bình Dương. Thời gian còn lại tôi chở hàng trên Ấn Độ Dương.a) Tàu thủy chở hàng .?. năm trên Đại Tây Dương.b) Tàu thủy chở hàng .?. năm trên Thái Bình Dương.c) Tàu thủy chở hàng .?. năm trên Ấn Độ Dương.Lời giải:Ta có: 1 thế kỉ = 100 năm.Vậy số năm chở hàng của tàu thủy là nửa thế kỉ, tức là 50 năm.Số năm tàu thủy chở hàng trên Đại Tây Dương là: (năm).Số năm tàu thủy chở hàng trên Thái Bình Dương là: (năm)Số năm tàu thủy chở hàng trên Ấn Độ Dương là: 50 - 25 - 20 = 5 (năm).Vậy a) 25b) 20c) 5

Đọc thêm

Giải Toán lớp 4 Tập 2 trang 97 Bài 3

Một con báo săn chạy 198 m hết phút. Hỏi trung bình mỗi giây con báo săn đó chạy được bao nhiêu mét?Đáp án:Đổi phút = 6 giâyTrung bình mỗi giây con báo săn chạy được số mét là:198 : 6 = 33 (m)Đáp số: 33 m

Đọc thêm

Giải Toán lớp 4 Tập 2 trang 97 Bài 4

Số?Chào mào có 16 quả hồng. Chào mào ăn hết một nửa của một nửa số quả hồng đó. Chào mào đã ăn hết .?. quả hồng.Đáp án:16 x x = 4 quả Vậy: Chào mào đã ăn hết 4 quả hồng. Một nửa của một nửa số quả hồng là:

Đọc thêm

3. Bài tập Tìm phân số của một số

Đọc thêm

4. Trắc nghiệm Tìm phân số của một số

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career