20 Phrasal verbs with Up thông dụng nhất

Trước khi tìm hiểu List các cụm từ, chúng ta giải thích thêm về Trợ từ ""UP". Up dùng bổ nghĩa cho từ, câu để:Miêu tả xu hướng đi lên: We left early, just as the was coming upMiêu tả sự phát triên, tăng lên: Sales have gone up in the past yearMiêu tả...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Career